NO VA房地产投资集团股份公司

胡志明市第一郡变牺坊阮攸路65号Novaland大厦

版权隶属Novaland集团(越南),版权所有。企业登记证编号0301444753,1992年9月18日由胡志明市计划投资厅首次签发

电话号码:(84)906 35 38 38-热线:1900 63 6666

Novaland房地产交易所

胡志明市

2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1

获取项目信息